CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Sứ mệnh

      

     

            Công ty là Trung tâm liên kết giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý với các doanh nghiệp… trong việc thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về nghiên cứu khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ và các sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao… Kết nối để không ngừng tạo giá trị gia tăng là sứ mệnh của Chúng tôi.

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung