CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Sự phát triển về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

1. Trong lịch sử, nhu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có liên quan mật thiết với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa và sự ra đời của phương thức sản xuất hàng loạt. Tại Anh, luật đầu tiên quy định về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là đạo luật năm 1797 về kiểu dáng và in vải bông, vải lanh, vải in hoa, và vải muslin. Đạo luật này quy định thời hạn bảo hộ là 02 tháng cho “những ai tạo ra, thiết kế và in ấn hoặc có ý tưởng đó, và trở thành chủ sở hữu của bất kì hình mẫu nguyên bản hoặc các hình mẫu mới dùng để in vải lanh, bông, vải in hoa và vải muslin”.
Do vậy người ta đã công nhận sự đóng góp và tầm quan trọng của kiểu dáng trong ngành công nghiệp dệt ngày càng phát triển này.


2. Sự phát triển của công nghiệp hóa và việc ứng dụng các phương pháp sản xuất hàng loạt vào tất cả các lĩnh vực sản xuất đã kéo theo việc mở rộng bảo hộ kiểu dáng trong các lĩnh vực khác (đặc biệt là các hình vẽ điêu khắc được sử dụng trong công nghiệp làm đồ gốm sứ). Điều này đã được ghi nhận một cách tập trung trong Luật Kiểu dáng công nghiệp năm 1842, đạo luật này đã mở rộng phạm vi bảo hộ đối với “những kiểu dáng mới và nguyên bản, bất kể kiểu dáng này dùng trong trang trí mặt hàng hay chất liệu nào, nhân tạo hay tự nhiên và những kiểu dáng như vậy  có được áp dụng cho những kiểu mẫu, hình dáng hoặc nhằm trang trí  chúng, hoặc sự kết hợp bất kỳ các mục đích đó và bằng phương pháp bất kì như in, vẽ, thêu, dệt, khâu hay tạo mô hình, đúc, rập, nổi, chạm, khắc, nhuộm hoặc bằng tay, cơ khí, bằng hóa chất, tách rời hay kết hợp để kiểu dáng đó có thể ứng dụng được”. Chính vì thế kiểu dáng được công nhận là yếu tố căn bản của tất cả các hình thức sản xuất.


3. Quá trình phát triển về bảo hộ kiểu dáng tại Pháp cũng diễn ra tương tự. Luật về Văn bản và nghệ thuật năm 1973 đã được áp dụng cho một số trường hợp bảo hộ kiểu dáng. Một đạo luật đặc biệt về kiểu dáng công nghiệp đã được thông qua nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp dệt. Theo đạo luật ra đời ngày 18 tháng 03 năm 1806 này, một hội đồng đặc biệt (Hội đồng hòa giải) đã được thành lập tại Lyon, có trách nhiệm tiếp cận đăng ký kiểu dáng công nghiệp và giải quyết những tranh chấp liên quan tới kiểu dáng công nghiệp giữa các nhà sản xuất. Lúc đầu đạo luật này chỉ có hiệu lực tại Lyon, đặc biệt đối với những người sản xuất tơ lụa thì hệ thống đăng ký và quy định do Hội đồng hòa giải đề ra đã mở rộng sang các thành phố khác và, thông qua những giải thích về mặt pháp lý, được áp dụng với kiểu dáng công nghiệp hai chiều và ba chiều trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp.

                                                                                                                           Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung