CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Bảo hộ pháp lý với kiểu dáng công nghiệp

Hình thức của một hệ thống pháp lý bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cũng giống như những quy định về bảo hộ pháp lý cho tất cả các hình thức sở hữu trí tuệ, đòi hỏi phải có sự cân bằng về mặt lợi ích. Một mặt cần phải có sự bảo hộ hữu hiệu để luật pháp có thể thực hiện các chức năng của mình  trong việc thúc đẩy những yếu tố kiểu dáng trong sản xuất. Mặt khác cần đảm bảo rằng luật pháp không mở rộng bảo hộ một cách không cần thiết ngoài những gì để tạo ra những thúc đẩy cho hoạt động kiểu dáng, để những trở ngại đối với việc sử dụng tự do những kiểu dáng có sẵn là ít nhất. Việc thiết lập sự cân bằng này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng đối với một số vấn đề, trong đó quan trọng nhất là:

-          định nghĩa về đối tượng bảo hộ;

-          quyền của chủ sỡ hữu các đối tượng đó;

-          thời hạn hưởng quyền;

-          phạm vi quyền hạn;

-          phương pháp thủ đắc quyền.

                                                                                                                          Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung