CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Kiểu dáng như một vật phẩm hay ý tưởng

1. Đối tượng của bảo hộ pháp lý kiểu dáng công nghiệp không phải là vật phẩm hay sản phẩm mà là kiểu dáng được ứng dụng hoặc được thể hiện trên những vật phẩm hay sản phẩm đó.


2. Điều nhấn mạnh là một khái niệm trừu tượng hoặc ý tưởng được coi như đối tượng của bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không áp dụng trực tiếp với những vật phẩm hoặc sản phẩm mà dành cho chủ sở hữu độc quyền về kiểu dáng công nghiệp quyền khai thác thương mại những sản phẩm hay những vật phẩm này. Hơn thế, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ. Vì thế sự bảo hộ không cản trở những nhà sản xuất khác sản xuất hoặc buôn bán những sản phẩm tương tự với cùng một chức năng kỹ thuật miễn là sản phẩm đó không thể hiện hoặc tái tạo lại những kiểu dáng công nghiệp đã được bảo hộ.


3. Khái niệm hoặc ý tưởng tạo ra kiểu dáng công nghiệp có thể là một vật gì đó được thể hiện thành hai chiều hay ba chiều. Khi định nghĩa về kiểu dáng, Luật đăng ký kiểu dáng công nghiệp năm 1949 của Anh dẫn chiếu tới “các đặc điểm về hình dáng, hình thể, hoa văn hay trang trí”. Nói chung theo định nghĩa này, các từ “hình dáng” và “hình thể” đồng nghĩa với nhau và cả hai thể hiện hình dáng sản phẩm sẽ được làm ra hay nói cách khác thể hiện một cái gì đó ba chiều. Cũng như vậy, người ta coi hoa văn trang trí là từ đồng nghĩa và cả hai đề cập đến một cái gì đó được dập nổi, được khắc vào hay gắn lên sản phẩm với mục đích trang trí hay nói cách khác là những gì hai chiều.


4. Đạo luật về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bản quyền năm 1988 của Anh cũng quy định về “quyền đối với kiểu dáng công nghiệp”. Theo đạo luật này kiểu dáng công nghiệp là “bề ngoài bất kỳ của hình dáng hoặc hình thể (dù bên trong hay bên ngoài) của toàn bộ hay một phần của một vật phẩm”


5. Một định nghĩa tương tự nhấn mạnh về cả hai loại kiểu dáng hai chiều và ba chiều cũng có thể tìm thấy trong luật pháp một số nước khác. Do đó, Luật kiểu dáng của Nhật (Luật số 125 ngày 13/04/1959, đã sửa đổi) quy định “kiểu dáng” là “hình dáng, hoa văn, mầu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó trong một sản phẩm”, còn theo luật của Pháp và Italia, hình vẽ hoặc phác thảo (dessins – hai chiều) và kiểu mẫu (models – ba chiều) cũng được đề cập.


                                                                                                                              Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

                                                                                                        

 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung