CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Ứng dụng và thể hiện trong một vật phẩm

1. Trong khi đối tượng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là một khái niệm trừu tượng thì một trong những mục đích cơ bản của bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là nhằm khuyến khích yếu tố kiểu dáng chỉ được bảo hộ khi nó có thể được sử dụng trong công nghiệp hoặc những sản phẩm được sản xuất với quy mô lớn.


2. Yêu cầu rằng một kiểu dáng công nghiệp phải được ứng dụng vào một sản phẩm thực tế để được bảo hộ là một trong những vấn đề mang tính nguyên tắc nhằm phân biệt mục đích bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với bảo hộ quyền bởi bảo hộ bản quyền chỉ đơn giản là quan tâm đến những sáng tạo mang tính nghệ thuật. Yêu cầu này được đề cập tới nhiều lần trong các luật khác nhau. Ví dụ như Luật Kiểu dáng công nghiệp của Nhật cũng mở rộng bảo hộ những kiểu dáng “có khả năng sử dụng được trong sản xuất công nghiệp”.

               

                                                                                                                           Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung