CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Tính mới hay tính nguyên bản

1. Trong khi yêu cầu về tính mới được thấy trong luật pháp nhiều nước thì bản chất của tính mới như một điều kiện để được bảo hộ lại rất khác nhau giữa luật pháp các quốc gia. Tính mới đôi khi buộc  phải mang tính tuyệt đối hoặc mang tính tổng thể, nghĩa là kiểu dáng công nghiệp muốn được đăng ký phải hoàn toàn mới  so với những kiểu dáng công nghiệp khác đã được sản xuất tại những nơi khác trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào trước đó và được bộc lộ bằng hình thức hữu hình hay bằng miệng. Nói cách khác, đôi khi tiêu chuẩn rõ ràng của tính mới là bắt buộc. Trong trường hợp này, tiêu chuẩn đó có thể liên quan đến lãnh thổ, nghĩa là tính mới được đánh giá bằng cách tham khảo những kiểu dáng đã công bố trong thể chế pháp lý tương ứng, như tại những nơi khác trên thế giới; hoặc có thể gắn với phương tiện biểu đạt, nghĩa là tính mới được đánh giá bằng cách tham khảo các hình thức bộc lộ bằng văn bản hay hữu hình tại bất kỳ đâu trên thế giới và dạng bộc lô miệng chỉ trong thể chế pháp lý tương ứng.


2. Theo luận điểm khái quát về chính sách đối với tiêu chuẩn của tính mới chưa đạt tiêu chuẩn thì các độc quyền thông qua đăng ký sẽ chỉ được cấp khi người sáng tạo kiểu dáng tạo ra một cái gì đó thực sự mới, và do vậy được hưởng quyền độc quyền. Còn lập luận ủng hộ tiêu chuẩn rõ ràng của tính mới cho rằng mục đích của đăng ký kiểu dáng là nhằm khuyến khích những kiểu dáng mới trong thể chế pháp lý tương ứng, để kiểu dáng mới được đăng ký trong phạm vi pháp lý không bị tước quyền bảo hộ bởi một công bố về kiểu dáng tại nơi nào đó mà người sáng tạo kiểu dáng đó đã không công bố trong phạm vi pháp lý để thêm vào với những kiểu dáng có sẵn trong ngành công nghiệp. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, không nhất thiết phải tuân thủ theo tiêu chuẩn cần đáp ứng của tính mới mà một người có thể nhận được các quyền hợp pháp trong thể chế pháp lý chỉ đơn giản bằng việc đăng ký một kiểu dáng mà anh ta đã nhìn thấy ở nước ngoài hoặc sao chép lại, bởi luật kiểu dáng công nghiệp thường quy định rằng người nộp đơn yêu cầu phải là tác giả của kiểu dáng công nghiệp đó.


                                                                                                                      Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung