CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Sự khác biệt giữa chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hóa

     Sự khác biệt giữa chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ hàng hóa là rất quan trọng. Việc sử dụng một tên gọi xuất xứ hàng hóa đòi hỏi có sự liên hệ về mặt chất lượng bao gồm những đặc điểm của sản phẩm mà chỉ có được do nguồn gốc địa lý của sản phẩm, chẳng hạn như khí hậu, đất đai hoặc các phương pháp sản xuất truyền thống. Mặt khác, việc sử dụng chỉ dẫn nguồn gốc cho một sản phẩm đơn thuần tùy thuộc vào điều kiện là sản phẩm này có nguồn gốc từ địa danh mà chỉ dẫn nguồn gốc đã nêu. Tên gọi xuất xứ hàng hóa có thể hiểu là một dạng đặc biệt của chỉ dẫn nguồn gốc. Theo như thuật ngữ truyền thống, thuật ngữ « chỉ dẫn nguồn gốc » bao gồm tất cả tên gọi xuất xứ hàng hóa, nhưng khi sử dụng  chung, nó trở thành những chỉ dẫn xuất xứ chứ không được coi là tên gọi xuất xứ hàng hóa.

     Mặt khác, thuật ngữ chỉ dẫn địa lý cũng được đề cập đến trong Nghị quyết số 2081/92 ban hành ngày 14/07/1992 của Hội đồng EC về Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý và xác định nguồn gốc của sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm và trong Hiệp định TRIPS. Trong cả hai văn bản này, thuật ngữ chỉ dẫn địa lý được áp dụng đối với những sản phẩm mà chất lượng và những đặc điểm của nó có thể coi là có nguồn gốc không bao hàm trong định nghĩa cụ thể về chỉ dẫn địa lý được sử dụng trong hai văn bản pháp luật trên. Tuy nhiên, khi cố gắng đưa ra tất cả những hình thức bảo hộ hiện có của chỉ dẫn địa lý, phần giới thiệu này sẽ sử dụng thuật ngữ trên với nghĩa rộng nhất.

     Khi coi chỉ dẫn địa lý là một dạng đặc biệt của dấu hiệu phân biệt được dùng trong thương mại và vì vậy nó cũng được coi là một loại đặc biệt của sở hữu trí tuệ, thì phân biệt chúng với nhãn hiệu hàng hóa là việc quan trọng : trong khi một nhãn hiệu hàng hóa chỉ rõ doanh nghiệp đã cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ trên thị trường, chỉ dẫn địa lý lại chỉ ra một khu vực địa lý mà một hoặc một số doanh nghiệp sản xuất loại hàng hóa sử dụng chỉ dẫn địa lý này được đặt tại đó. Bởi vậy, không có chủ sở hữu một chỉ dẫn địa lý theo nghĩa một người hoặc một doanh nghiệp có thể không cho những người và doanh nghiệp khác sử dụng một chỉ dẫn địa lý, mà mọi doanh nghiệp đặt tại khu vực địa lý đó có quyền sử dụng chỉ dẫn này cho các sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý nói trên tùy thuộc vào các yêu cầu về chất lượng theo quy định, chẳng hạn như các quyết định hành chính về việc sử dụng tên gọi xuất xứ hàng hóa.
                                                                                                                        Theo Cẩm nang Sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung