CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý

            "Bảo hộ" chỉ dẫn địa lý có nghĩa là gì ? Trước hết, bảo hộ có nghĩa : quyền được ngăn cấm những người không có thẩm quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, hoặc đối với những sản phẩm không có nguồn gốc từ khu vực địa lý đã nêu, hoặc không tuân theo những tiêu chuẩn đã định về chất lượng. Mặt thứ hai liên quan tới vấn đề bảo hộ là bảo hộ chỉ dẫn địa lý để chúng không trở thành một tên gọi chung : trong trường hợp đó chũng đã mất hết tính phân biệt và hậu quả là cũng mất đi sự bảo hộ. Vấn đề đặt ra liệu một chỉ dẫn địa lý là một thuật ngữ chung và vô hiệu đối với bất kỳ sự bảo hộ nào thì, nếu không có một hiệp định mang tính quốc tế, có được xác định bằng luật quốc gia hay không. Tại một nước, một tên địa lý có thể được coi là là một chỉ dẫn địa lý và vì thế, cũng được bảo hộ, trong khi đó tại nước khác nó lại bị xem như một tên gọi chung hoặc bán chung. Những ví dụ mà ai cũng biết là sự bất đồng cho phép dùng những tên này cho hàng hóa có nguồn gốc từ một khu vực địa lý nhất định và được sản xuất theo những tiêu chuẩn về chất lượng, trong khi đó tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chẳng hạn, lại coi đó là những tên gọi bán chung, vì vậy có thể sử dụng chúng cho rượu vang không có nguồn gốc sản xuất từ Pháp. Khía cạnh bảo hộ này đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực bảo hộ quốc tế các chỉ dẫn địa lý và đã được giải quyết bằng thỏa ước Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa.
                                                                                                          Theo Cẩm nang Sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung