CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong phạm vi quốc gia

Khi xem xét các hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý khác nhau ở phạm vi quốc gia, có thể phân biệt ba loại chính.

Loại thứ nhất bao gồm tất cả các khả năng bảo hộ không dựa trên một quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thiết lập việc bảo hộ liên quan tới một chỉ dẫn địa lý đặc biệt, nhưng lại bắt nguồn từ việc áp dụng trực tiếp các quy định pháp luật hoặc các nguyên nhân luật học.

Loại thứ hai bảo hộ chỉ dẫn địa lý thông qua việc đăng ký các nhãn hiệu tập thể (bao gồm cả nhãn hiệu nông nghiệp) hoặc nhãn hiệu chứng nhận (hay nhãn hiệu bảo đảm).

Loại thứ ba gồm có tất cả các dạng đặc biệt bảo hộ chỉ dẫn địa lý là kết quả của một quyết định do cơ quan thuộc chính phủ có thẩm quyền ban hành. Đặc biệt, loại này gồm có bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa – cho dù xuất phát từ việc đăng ký với cơ quan sở hữu công nghiệp, chẳng hạn như luật Nga mới, hay xuất phát từ việc thông qua một nghị định, như thực tiễn tại Pháp, từ khi thông qua một đạo luật đặc biệt vào năm 1919 về bảo hộ tên gọi xuất xứ hàng hóa

                                                                                                                   Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung