CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Đăng ký nhãn hiệu tập thể

1. Việc bảo hộ một chỉ dẫn địa lý không chỉ dựa vào hành vi công  hoặc hoạt động hành chính mà có thể xuất phát từ một sáng kiến cá nhân. Đối với cách tiếp cận thứ hai, nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận quy định một cách thức bảo hộ cho những chỉ dẫn địa lý độc lập với các biện pháp pháp lý. Khái niệm nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận (hay nhãn hiệu bảo đảm ở một số nước) được quy định rất khác nhau ở các nước. Tùy thuộc vào luật quốc nội thực định, một nhãn hiệu tập thể hay nhãn hiệu chứng nhận có thể chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ và vì thế ở một mức độ nào đó cũng phù hợp với việc bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

2. Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu mà chỉ có các thành viên của một tổ chức tập thể mới được sử dụng. Một tổ chức như vậy có thể là một hiệp hội hoặc liên hiệp các nhà sản xuất, hãng sản xuất hoặc các thương nhân. Nhãn hiệu tập thể được hiệp hội đó sở hữu và độc quyền cấp cho các thành viên của hiệp hội quyền sử dụng. Hiệp hội này có thể là tổ chức trong hoặc ngoài nước. Thông thường việc sử dụng nhãn hiệu tập thể bị chi phối bởi các quy định phải được trình lên cơ quan sở hữu công nghiệp đồng thời nộp đơn xin đăng ký. Vấn đề liệu một chỉ dẫn địa lý có thể được đăng ký dưới dạng một nhãn hiệu tập thể bị chi phối bởi các quy định phải được trình lên cơ quan sở hữu công nghiệp đồng thời nộp đơn xin đăng ký. Vấn đề liệu một chỉ dẫn địa lý có thể được đăng ký dưới dạng một nhãn hiệu tập thể hay không phụ thuộc hoàn toàn vào luật quốc gia. Luật nhãn hiệu hàng hóa của một số nước loại trừ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý có thể được đăng ký dưới dạng một nhãn hiệu tập thể hay không phụ thuộc hoàn toàn vào luật pháp quốc gia. Luật nhãn hiệu hàng hóa của một số nước loại trừ việc đăng ký chỉ dẫn địa lý dưới dạng nhãn hiệu tập thể, mặc dù vậy, gần đây một số nước đã bãi bỏ điều này.

3. Khi chỉ dẫn địa lý được đăng ký như nhãn hiệu tập thể  thì hiệp hội sở hữu nó có quyền cấm những người không phải là thành viên của hiệp hội đó sử dụng. Nhưng trường hợp tranh chấp với quyền cao hơn thì những thành viên của hiệp hội này có thể không được sử dụng nhãn hiệu tập thể đó nữa. Hơn nữa việc đăng ký chỉ dẫn địa lý thành nhãn hiệu tập thể có thể không ngăn cản được việc nhãn hiệu đó trở thành một tên gọi chung. Ngoài ra, luật pháp một số nước quy định những yêu cầu sử dụng chặt chẽ có thể dẫn đến hủy bỏ đăng ký nhãn hiệu tập thể trong trường hợp nhãn hiệu không được sử dụng liên tục.

                                                                                                                Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung