CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Luật chống cạnh tranh không lành mạnh

1. Việc sử dụng một chỉ dẫn địa lý nào đó cho hàng hóa hoặc dịch vụ không có nguồn gốc từ những khu vực tương ứng là sai trái và có thể dẫn đến việc lừa dối người tiêu dùng. Hơn thế, những hành vi sử dụng như vậy có thể phương hại tới uy tín của người được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đó. Việc khởi kiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh, theo luật pháp quốc gia, tùy thuộc vào quy định của pháp luật, được giải thích bằng các quyết định của tòa án hoặc theo hệ thống luật chung, có thể được tiến hành nhằm ngăn chặn những hành vi sai trái trong hoạt động thương mại do người cạnh tranh thực hiện.

2. Mặc dù những điều kiện khởi kiện thành công đối với việc cạnh tranh không lành mạnh tại các nước rất khác nhau, nhưng các nguyên tắc cơ bản sau đây thường được công nhận. Để được bảo hộ, một chỉ dẫn địa lý nhất định phải có một chút danh tiếng hoặc uy tín. Nói cách khác, những người mua sản phẩm đó phải liên tưởng giữa chỉ dẫn địa lý với địa điểm xuất xứ của hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Hơn thế, việc khởi kiện như vậy đòi hỏi việc sử dụng chỉ dẫn địa lý  trên những hàng hóa hoặc dịch vụ không có nguồn gốc từ khu vực địa lý tương ứng là sai trái cho nên người tiêu dùng bị lừa dối về địa điểm xuất xứ thực sự của sản phẩm hoặc dịch vụ. Theo luật của một số quốc gia, những bằng chứng về thiệt hại hoặc khả năng gây ra thiệt hại do những việc làm sai trái gây nên được yêu cầu đưa ra.

3. Trong khi nguyên tắc đặt ra là sử dụng lừa dối một chỉ dẫn địa lý có thể khởi đầu một hành vi cạnh tranh không lành mạnh, thì hậu quả của hành vi này là chưa thể thấy trước. Đặc biệt, việc mở rộng một chỉ dẫn địa lý đã có danh tiếng tại mỗi quốc gia lại khác nhau. Người ta có thể yêu cầu rằng chỉ dẫn địa lý phải được sử dụng trong hoạt động thương mại một thời gian nhất định và phải tạo ra được mối liên hệ giữa chỉ dẫn địa lý với địa điểm xuất xứ của sản phẩm và dịch vụ trong các phạm vi tương ứng.

4. Vì vậy nếu một chỉ dẫn địa lý chưa thiết lập được danh tiếng trên thị trường có thể không được bảo hộ bằng cách khởi kiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh chống lại việc đối thủ cạnh tranh sử dụng gian trá. Hơn nữa, một chỉ dẫn địa lý nếu chưa được sử dụng trong một thời gian nhất định có thể sẽ mất đi danh tiếng và vì vậy không được bảo hộ bằng cách kiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Chỉ dẫn địa lý nếu trở thành tên gọi chung tại một quốc gia cá biệt sẽ mất đi tính độc đáo và không còn được bảo hộ tại quốc gia đó nữa.

                                                                                                                    Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung