CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Các khái niệm về chỉ dẫn địa lý và quản lý chỉ dẫn địa lý

- “Chỉ dẫn địa lý” là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể.

- Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

(i) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vũng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

(ii) sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc các đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ khi sử dụng cho sản phẩm có nghĩa như sự bảo đảm với người tiêu dùng rằng sản phẩm đó có nguồn gốc xác định (từ vùng chỉ dẫn địa lý được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ) và có danh tiếng, chất lượng hoặc các đặc tính xác định (chủ yếu do các điều kiện địa lý của vùng sản xuất sản phẩm quyết định).

- Quyền sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam thuộc về Nhà nước

- Quản lý chỉ dẫn địa lý là các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.

- Quyền quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trong trường hợp khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý thuộc phạm vi một tỉnh) hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của các tỉnh liên quan (trong trường hợp khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý thuộc phạm vi nhiều tỉnh).

- Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc về tổ chức, cá nhân được Cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý trao quyền sử dụng.

- Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nếu sản xuất kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc tại vùng chỉ dẫn địa lý, có chất lượng và đặc tính xác định được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận (tại Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý).

- Phát triển chỉ dẫn địa lý là việc triển khai các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu về chỉ dẫn địa lý và sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, xúc tiến thương mại cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

 

                                                                                                                        Trích “Hướng dẫn xây dựng dự án

                                                                                                   Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ


Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung