CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Bản quyền tác giả

 

  Quyền tác giả đóng một vai trò đặc biệt trong bối cảnh phát triển hiện nay. Đặc biệt từ những năm 1950, khi bản đồ chính trị thế giới thay đổi một cách đáng kể, nhiều quốc gia tiến tới độc lập và nhiều quốc gia khác mới được thành lập, các nước đang phát triển phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn trong việc phổ cập giáo dục cho nhân dân nước họ. Một số nước đang phát triển, khi chay đua với thời gian để phổ cập giáo dục bằng cả các phương pháp chính quy lẫn không chính quy, đang đối mặt với những thách thức cấp bách về việc nâng cao kiến thức, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, ở đất nước họ.
Phần lớn các nước đang phát triển, khi độc lập đã ưu tiên cho việc đào tạo theo một phương pháp liên hệ chặt chẽ với môi trường tự nhiên của họ. Do đó, tài liệu giảng dạy, bao gồm các tác phẩm văn học nghệ thuật và các công trình khoa học cần phải được tạo ra bởi các tác giả xuất thân từ cộng đồng mà tác phẩm đề cập tới, và ngược lại cộng đồng phải nhìn nhận và công nhận sự phản ánh cộng đồng trong các tác phẩm đó. Sẽ vẫn tiếp tục sử dụng các tác phẩm nước ngoài với một mức độ hợp lý để tạo thuận lợi cho việc trao đổi văn hóa và các luồng tư tưởng tương hỗ.
Nhiều nước đang phát triển thiếu chuyên gia trong một số lĩnh vực kiến thức nhất định. Cần phải yêu cầu những ưu đãi và trợ cấp vì mục đích khuyến khích việc sáng tác trong nước bằng cả ngôn ngữ phổ thông lẫn ngôn ngữ địa phương. Việc giáo dục quần chúng về luật bản quyền tác giả cũng rất cần thiết.
Sự phát triển của sáng tác và sáng tạo dân tộc không thể tiến triển nếu thiếu sự bảo đảm tiến tiền thù lao tương xứng cho nỗ lực của tác giả, giúp tác giả dành hết thời gian và quan tâm của mình vào việc thanh toán tiền nhuận bút hấp dẫn và phải chăng, mà còn cho sự bảo hộ phù hợp cho các nhà xuất bản, vì cơ hội phổ biến của một tác giả phụ thuộc ngang bằng vào luật bảo hộ các nhà xuất bản. Việc bảo hộ các tác giả và các nhà sáng tạo cả trong nước lẫn quốc tế đòi hỏi một hệ thống luật tương ứng.
Các nước đang phát triển cũng cần đưa ra hệ thống pháp luật như vậy để bảo hộ cho các biểu trưng truyền thống của nền văn hóa mà thể hiện đặc điểm dân tộc của họ. Ngay khi luật được ban hành, cơ sở thực tế cho việc áp dụng luật phải được thiết lập.

                                                                                                                                                                 Nguồn: Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung