CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Ảnh hưởng của xã hội tới bảo hộ quyền tác giả

1. Theo quan điểm của người sáng tạo tác phẩm thì bảo hộ quyền tác giả chỉ có ý nghĩa nếu người sáng tạo thực sự được hưởng lợi từ tác phẩm đó và điều này không thể xảy ra nếu không có việc công bố, phổ biến tác phẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến đó. Đây là vai trò cơ bản của luật bản quyền tại các nước đang phát triển.


2. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sáng tạo trí tuệ tại các nước đang phát triển, bên cạnh cần được hỗ trợ vật chất của hầu hết các tác giả và người sáng tạo, những người cần tài trợ và biện pháp khuyến khích vật chất. Các quốc gia này thiếu giấy dùng trong xuất bản sách giáo khoa cho giáo dục thường xuyên (cả chính thức và không chính thức), thiếu giấy để xuất bản sách thuộc loại bắt buộc và sách tham khảo cũng như sách phổ cập kiến thức chung, đây là những quyển sách mà một độc giả bình thường của các quốc gia đó cần phải có.


3. Vai trò của chính phủ trong hoạt động này có thể gồm cả trợ giúp về mặt tài chính trong việc sáng tạo và xuất bản sách giáo khoa và các tài liệu giáo dục khác, đầu vào cho giáo dục đào tạo, cũng như giúp đỡ phát triển hệ thống thư viện, thư viện lưu động để phục vụ các khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa…vì vậy, trong toàn bộ dây chuyền này, những mối liên hệ khác nhau, đó là sáng tác của tác giả, xuất bản, phân phối và nâng cấp hệ thống thư viện trên quy mô rộng không thể bị xem nhẹ mà cần phải được thúc đẩy và phối hợp tiến hành.


4. Cuối thế kỷ XIX và XX, một mặt do những thay đổi đáng kể về kinh tế, xã hội và chính trị, và mặt khác với những tiến bộ nhanh chóng do phát triển công nghệ đã đem lại những thay đổi quan trọng về quan điểm đối với bản quyền. Tự do và phát triển của báo chí, sự suy tàn của trật tự phong kiến, sự phát triển của việc đào tạo người trưởng thành và các kế hoạch giáo dục phổ cập, việc nâng cao các tiêu chuẩn trong giáo dục ở cấp cao hơn, số lượng các trường đại học, các học viện và các thư viện và các thư viện ngày càng tăng, việc chú trọng sử dụng ngôn ngữ quốc gia, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự thay đổi trên bản đồ thế giới với sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập đang phát triển-tất cả những yếu tố này dẫn tới những thay đổi về mặt quan niệm.


5. Thách thức nảy sinh trong hoàn cảnh mới này là sự duy trì cân bằng giữa việc đền đáp thích đáng cho người sáng tạo tác phẩm và đảm bảo rằng những đền đáp như vậy là phù hợp với lợi ích công cộng và nhu cầu của xã hội hiện đại.

                                                                                                                Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung