CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Quyền sao chép và các quyền liên quan

                       

     

     Quyền của chủ sở hữu tác phẩm không cho người khác sao chép tác phẩm của mình là quyền cơ bản nhất trong quyền tác giả. Ví dụ, việc sao chép một tác phẩm đã được bảo hộ là quyền cơ bản nhất trong quyền tác giả. Ví dụ việc sao chép một tác phẩm đã được bảo hộ là hoạt động của nhà xuất bản, người muốn phổ biến tới công chúng các bản sao của tác phẩm viết, các bản sao này có thể dưới dạng bản in hoặc dạng phương tiện truyền thông kỹ thuật số như đĩa CD-ROMs. Tương tự như vậy, quyền của một nhà sản xuất băng đĩa ghi âm sản xuất và phân phối đĩa CD có chứa bản ghi những tiết mục biểu diễn một tác phẩm âm nhạc, phải căn cứ trên sự cho phép của tác giả tác phẩm mới được sao chép tác phẩm của tác giả qua các bản ghi âm đó. Vì vậy, quyền giám sát hoạt động sao chép, nhân bảo là co sở pháp lý cho nhiều hình thức khai thác khác nhau đối với các tác phẩm được bảo hộ.

 

     Những quyền khác được ghi nhận trong luật quốc gia nhằm đảm bảo rằng quyền cơ bản trong sao chép được tôn trọng. Ví dụ, luật pháp một số nước tính đến cả quyền cho phép phân phối bản sao tác phẩm. Quyền phân phối thường tùy thuộc vào việc xem xét tình trạng khai thác hết quyền sau khi lần bán đầu tiên hoặc việc chuyển giao quyền sở hữu lần đầu một bản sao tác phẩm cụ thể, điều này có nghĩa là, sau khi chủ sở hữu quyền tác giả đã bán, hoặc, nói cách khác là quyền chuyển giao quyền sở hữu một bản sao cụ thể của một tác phẩm, thì chủ sở hữu bản sao đó có thể tùy ý sử dụng bản sao mà không cần phải xin phép chủ sở hữu bản quyền, ví dụ, có thể cho hoặc thậm chí bán lại bản sao đó. Một quyền khác được thừa nhận rộng rãi hơn và được quy định trong Hiệp định TRIPS, là quyền cho thuê bản sao của một số loại hình tác phẩm nhất định, chẳng hạn như các tác phẩm âm nhạc ở dạng chương trình ghi âm, tác phẩm nghe nhìn và chương trình máy tính. Quyền cho thuê này được quy định vì những tiến bộ kỹ thuật đã khiến cho việc sao chép các loại tác phẩm này rất dễ dàng; kinh nghiệm ở một vài nước đã chỉ ra rằng khách hàng của những cửa hàng cho thuê đã tạo ra những bản sao, và vì vậy, quyền giám sát hoạt động cho thuê là cần thiết để ngăn chặn việc xâm phạm đến quyền sao chép, nhân bản của chủ sở hữu quyền tác giả theo lãnh thổ đang dần bị suy giảm; vì những lợi ích kinh tế hợp pháp của chủ sở hữu bản quyền sẽ bị đe dọa nếu chủ sở hữu bản quyền không thể thực hiện quyền sao chép, nhân bản và phân phối trên một vùng lãnh thổ.

       

 

                                                                                                                                       Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung