CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Quyền biểu diễn        Một hoạt động khác cũng đòi hỏi phải được sự đồng ý của tác giả là hoạt động biểu diễn nơi công cộng – ví dụ như diễn xướng, đọc nơi công cộng, biểu diễn kịch và nhạc trước khán giả. Quyền kiểm soát hoạt động công diễn này không chỉ là quyền lợi của chủ sở hữu đối với các tác phẩm vốn gốc được sáng tác ra để công diễn này không chỉ là quyền lợi của chủ sở hữu đối với tác phẩm vốn gốc được sáng tác ra để công diễn mà cũng còn vì lợi ích của chủ sở hữu quyền tác giả và những người được tác giả cho phép, khi những người khác muốn tổ chức công diễn tác phẩm mà nguyên gốc được dự định cho việc xuất bản và sao chép, nhân bản. Chẳng hạn như một câu chuyện được viết theo cách đặc biệt để đọc tại nhà hoặc tại thư viện có thể được cải biên (“chuyển thể”) thành một vở kịch để biểu diễn trước công chúng trên sân khấu một nhà hát.

 

                                                                                                                              Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung