CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Quyền ghi âm     Hoạt động thứ ba được xem xét là hoạt động ghi âm một tác phẩm được luật bản quyền bảo hộ. Đối với âm nhạc, bản ghi âm là phương tiện được ưa dùng nhất để truyền đạt tác phẩm tới đông đảo quần chúng. Bản ghi âm này có còn tác dụng phục vụ cho tác phẩm âm nhạc giống như sách đối với các tác phẩm văn học.


     Các bản ghi âm có thể chỉ ghi riêng phần nhạc, phần lời hoặc cả phần nhạc và phần lời. Cả chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm phần nhạc cũng như chủ sở hữu quyền tác giả đối với một phần lời bài hát đều có quyền cho phép ghi âm. Nếu hai chủ sở hữu khác nhau trong trường hợp ghi âm cả hai phần nhạc và lời thì người ghi âm phải được sự đồng ý của cả hai chủ sở hữu.


     Theo luật pháp của một sô nước, người ghi âm cũng phải được sự cho phép của các nghệ sỹ trình bày phần nhạc và hát lời phần lời. Đây là một ví dụ khác trong thực tế minh chứng cho việc chủ sở hữu quyền tác giả đối với một tác phẩm không thể sử dụng hay cho phép sử dụng tác phẩm làm phương hại, trái với quyền lợi hợp pháp của những người khác.


 

                                                                                                                            Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung