CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Quyền dịch và chuyển thể

  

     Việc dịch hoặc chuyển thể một tác phẩm được luật bản quyền bảo hộ phải được sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm.

 

     “Dịch” nghĩa là việc diễn đạt một tác phẩm bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của nguyên bản.

 

     “Chuyển thể” thường được hiểu là việc biến đổi tác phẩm từ thể loại này sang thể loại khác, như việc chuyển thể một cuốn tiểu thuyết để làm phim hoặc chuyển thể một tác phẩm để phù hợp với những điều kiện khai thác khác nhau, ví dụ như việc biên soạn lại một cuốn sách giáo khoa dùng cho bậc đào tạo cao cho phù hợp với một cuốn sách giáo khoa dùng cho học sinh sinh viên ở cấp thấp hơn.

 

     Bản thân chính các tác phẩm dịch và chuyển thể cũng được luật bản quyền bảo hộ. Do vậy, để sao chép và xuất bản một tác phẩm dịch hoặc chuyển thể, nhà xuất bản phải được sự đồng ý của cả chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm nguyên bản lẫn chủ sở hữu quyền tác giả đối với bản dịch hoặc tác phẩm chuyển thể.

 

                                                                                                                          

                                                                                                                             Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung