CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Xác định sáng chế

Nhiệm vụ đầu tiên khi soạn thảo một đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế là việc xác định sáng chế. Việc này bao gồm:

-          Tóm lược tất cả những đặc điểm cần thiết để khi kết hợp với nhau sẽ giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể, và

-          Xem xét cụ thể sự kết hợp này để xác định liệu nó có thể, theo đánh giá chủ quan, đáp ứng đầy đủ các điều kiện này có ý nghĩa quan trọng giúp việc soạn thảo phần mô tả và yêu cầu bảo hộ.

Chính trong quá trình này chúng ta mới nhận thức được đầy đủ về bản chất của sáng chế và điều này có ý nghĩa quan trọng giúp việc soạn thảo phần mô tả và yêu cầu bảo hộ.


Thông thường sáng chế bao gồm nhiều đặc điểm mới. Điều cơ bản là phải xác định điểm hoặc những đặc điểm có tầm quan trọng quyết định và giải thích được tại sao chúng  góp phần giải quyết vấn đề một cách hữu hiệu. Có hai lý do quan trọng cho điều này. Trước tiên, yêu cầu bảo hộ phải rộng nhất nếu có thể; yêu cầu rộng nhất là yêu cầu được giới hạn bởi một số ít các đặc điểm. Thứ hai, sau khi xác định những đặc điểm có tầm quan trọng quyết định và kết quả tác dụng của đặc điểm đó cần phải đặt câu hỏi rằng liệu có thể đạt được cùng kết quả này bằng cách khác nào nữa không, nghĩa là những đặc điểm cụ thể này có thể được thay thế hay thay đổi lẫn cho nhau mà vẫn có thể đạt được kết quả cuối cùng. Điều này không chỉ quan trọng trong việc soạn thảo yêu cầu bảo hộ sao cho yêu cầu cần đủ rộng để bao hàm được những phương án thay thế hay thay đổi mà còn quan trọng cho việc soạn thảo mô tả sáng chế để sao cho chứa đựng đủ chi tiết về những phần thay thế hay thay đổi để bản mô tả có thể chứng minh cho một yêu cầu bảo hộ rộng.


                                                                                                                      Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung