CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Màu sắc

1. Việc sử dụng từ ngữ và/hoặc các hình tượng mang màu sắc hoặc được kết hợp với các màu sắc sẽ tăng tính có khả năng phân biệt của chúng. Do đó, yêu cầu bảo hộ những dấu hiệu với sắc màu được mô tả trong đơn thường dễ được chấp nhận đăng ký hơn. Nhãn hiệu đầu tiên đăng ký ở Vương quốc Anh vào năm 1876 (hiện vẫn còn hiệu lực) là một hình tam giác (một hình học cơ bản) màu đỏ. Tuy nhiên, theo nguyên tắc việc bảo hộ bị giới hạn trong các màu sắc thực của nhãn hiệu được đăng ký, ví dụ những nhãn hiệu đen trắng, có thể nằm ngoài đăng ký dạng đen và trắng được bảo hộ chống lại việc đăng ký và sử dụng các dấu hiệu tương tự tới mức gây nhầm lẫn, bất kể mang màu sắc gì, và bởi vì chủ sở hữu các dấu hiệu đã đăng ký đó có thể sử dụng chúng với màu sắc bất kỳ, cho nên thông lệ chung là không đăng ký nhãn hiệu màu. Tuy nhiên, một sắc màu hay sự kết hợp các sắc màu có thể là yếu tố quan trọng đối với một nhãn hiệu do chủ sở hữu sử dụng một cách nhất quán và có thể bị các đối thủ cạnh tranh sao chép. Điều này cho thấy chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ có một lợi ích thật sự khi đăng ký nhãn hiệu của mình với sắc màu độc đáo đúng như khi nhãn hiệu được sử dụng, thậm chí ngay cả ở hình thức đen và trắng, nhãn hiệu đã được coi là có khả năng phân biệt để đăng ký. Nhằm loại bỏ rủi ro nêu trên về việc hạn chế phạm vi bảo hộ một nhãn hiệu màu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký nhãn hiệu dưới dạng đen trắng và cả nhãn hiệu mang các sắc màu thực sự như khi sử dụng.

 

2. Các dấu hiệu chỉ là riêng một sắc màu hoặc là sự kết hợp của các sắc màu cũng có thể là những nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký. Tại Điều 1 (2) của Luật Mẫu có liệt kê các ví dụ về các dấu hiệu có thể đăng ký. Đây là một vấn đề thực tiễn tại nhiều nước khi xác định liệu khả năng phân biệt của nhãn hiệu có thể đạt được thông qua sử dụng hay xuất phát từ tự thân khả năng phân biệt của chính các nhãn hiệu đó.

 

                                                                                                                       Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung