CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Các trường hợp từ chối đăng ký vì các lý do khác - Lợi ích công cộng

     Lừa dối

     Vì lợi ích của công chúng, các nhãn hiệu có nguy cơ lừa dối về tính chất, chất lượng hay các đặc tính khác hay xuất xứ địa lý của hàng hóa đều không đủ điều kiện đăng ký.

     Vấn đề cần xem xét là sự lừa dối có phải là bản chất vốn có cuae bản thân nhãn hiệu khi kết hợp với hàng hóa sử dụng nó hay không. Xét nghiệm này nên được làm tách bạch với việc xem xét về khả năng nhầm lẫn của người tiêu dùng khi các nhãn hiệu tương tự hoặc giống nhau được sử dụng trên những hàng hóa cùng chủng loại hoặc tương tự.

     Tất nhiên là nhãn hiệu hàng hóa được tưởng tượng, tự đặt ra, không có thật hay nhãn hiệu có ý nghĩa tùy tiện không liên quan, liên hệ đến sản phẩm hàng hóa định dùng nhãn hiệu không thể mang tính lừa dối. Tuy nhiên, nhãn hiệu hàng hóa có ý nghĩa mô tả, thậm chí chỉ mang tính liên tưởng hay gợi dẫn mà vì thế có thể có khả năng phân biệt, song vẫn có thể có tính lừa dối. Do đó, một nhãn hiệu hàng hóa phải được xem xét dưới hai khía cạnh: thứ nhất, chúng phải có khả năng phân biệt và thứ hai, không mang tính lừa dối.

     Thành nguyên tắc, người ta cho rằng nhãn hiệu mang tính mô tả thì càng có nguy cơ lừa dối nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng cho hàng hóa có những đặc điểm được mô tả.

 

     Dẫn chiếu tới xuất xứ địa lý

     Các dấu hiệu mang tính mô tả hay chỉ dẫn xuất xứ địa lý của hàng hóa sẽ là giá mạo nếu hàng hóa đó không có nguồn gốc từ khu vực như được mô tả hay chỉ dẫn. Trong những trường hợp như vậy, người tiêu dùng sẽ bị lừa dối nếu dân chiếu về xuất xứ địa lý là sai sự thật đối với người tiêu dùng.

     Điều này hoàn toàn đúng nếu khu vực hay địa phương này đã có danh tiếng. Những ví dụ nổi tiếng về các dấu hiệu như vậy là “Champagne” và “Socola Thụy Sỹ”.

     Trên thực tế, các trường hợp dẫn chiếu trực tiếp xuất xứ địa lý tương đối hiếm. Người ta thường dùng các dẫn chiếu gián tiếp và những trường hợp này còn khó giải quyết hơn. Một dẫn chiếu dùng hình ảnh một ngọn núi nổi tiếng của Thụy Sỹ dùng cho socola sẽ đánh lừa người tiêu dùng cũng như một nhãn hiệu hình có phong cảnh điển hình của miền núi Anpo có thể lừa dối người tiêu dùng.

     Trong một số trường hợp, ngay cả việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài cũng có thể mang tính lừa dối mà không cần có bất kỳ dẫn chiếu nào về một xuất xứ địa lý cụ thể. Một từ có nguồn gốc ngôn ngữ nước ngoài chắc sẽ gây cho người tiêu dùng một cảm nhận rằng sản phẩm có nguồn gốc từ đất nước có sử dụng ngôn ngữ đó. Do vậy, người tiêu dùng chắc sẽ bị lừa dối nếu quốc gia đó lại có tiếng về mặt hàng liên quan.

     Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, ngoài việc là ngôn ngữ được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới, tiếng Anh còn là một ngôn ngữ tiếp thị quốc tế hiện đại. Với kết quả là nhiều nhãn hiệu hàng hóa có thể có ý nghĩa trong tiếng Anh hoàn toàn không có quan hệ với xuất xứ địa lý của hàng hóa mang nhãn hiệu và người tiêu dùng nhìn chung cũng ý thức được thực tế này.

 

     Lừa dối từng phần

     Chúng ta đã xem xét câu hỏi liệu một nhãn hiệu có phải là cố hữu mang tính lừa dối hay không phải được xem xét trong mối liên hệ với hàng hóa đã được nêu trong đơn hay không. Bởi vậy, tùy thuộc vào danh mục sản phẩm, một đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa có thể có tính phân biệt đối với một số sản phẩm này, song mang tính mô tả và/hoặc mang tính lừa dối các sản phẩm khác. Trong những trường hợp như vậy xét nghiệm viên phải yêu cầu giới hạn lại danh mục hàng hóa. Ở một số nước khác, xét nghiệm viên, theo ý kiến của họ, chỉ chấp nhận đơn đối với các hàng hóa mà nhãn hiệu không mang tính lừa dối đơn đối với các hàng hóa còn lại.

 

     Các dấu hiệu trái với đạo đức hay trật tự công cộng

     Luật nhãn hiệu hàng hóa thường từ chối đăng ký các dấu hiệu trái với đạo đức hay trật tự công cộng. Luật Mẫu cũng liệt kê các lý do từ chối tại Điều 5(1)(e) và đưa ra một số ví dụ như tranh ảnh thô tục và biểu tượng của các cơ quan quyền lực nhà nước hay của các đảng phái chính trị bị bất hợp pháp.

 

     Dấu hiệu sử dụng riêng cho quốc gia, các cơ quan công quyền hoặc Tổ chức Quốc tế

     Vì lợi ích quốc gia, các nước đều bảo hộ lá cờ quốc gia mình, quốc hiệu và tên các tổ chức, cơ quan, cơ quan, thể chế công quyền. Ngoài ra, theo Điều 6ter Công ước Paris, các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo hộ những dấu hiệu đã được thông báo của các quốc gia thành viên khác và của các tổ chức quốc tế liên chính phủ (ví dụ như tổ chức Liên Hợp Quốc).

 

                                                                                                                               Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung