CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa


     Thông thường, các nước quy định mẫu tờ khai, việc sử dụng mẫu đơn này là bắt buộc tại một số nước. Phải điền đầy đủ tên và địa chỉ người nộp đơn vào mẫu đơn này. Chủ thể nước ngoài hoặc phải đưa ra một địa chỉ nhận tống đạt tại chỗ hoặc phải sử dụng một người đại diện được ủy quyền thông qua giấy ủy quyền mà người nộp đơn đã ký lập. Các thủ tục thông thường khác cũng được áp dụng. Hiệp ước Luật Nhãn hiệu hàng hóa (TLT), tại Điều 3 đưa ra một danh sách đầy đủ về thông tin mà Cơ quan Nhãn hiệu hàng hóa của các nước thành viên có thể yêu cầu đối với việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, và tuyệt đối cấm một số thủ tục như xác nhận và thủ tục hợp pháp hóa nếu thấy không cần thiết và đặc biệt gây phiền toái. TLT cũng quy định Mẫu đơn quốc tế bao gồm tất cả các thông tin liên quan và Cơ quan Nhãn hiệu hàng hóa của các nước thành viên chấp nhận sử dụng.

 

     Dấu hiệu yêu cầu đăng ký phải được thể hiện trong đơn này hay trong phần phụ lục của đơn. Nếu nhãn hiệu được dự định đăng ký mang màu sắc thì màu sắc phải được yêu cầu rõ và phải nộp mẫu nhãn hiệu màu sắc và mô tả các sắc màu.

 

     Nếu đăng ký dấu hiệu ba chiều, cần phải nêu rõ là yêu cầu bảo hộ dấu hiệu ở dạng ba chiều. Hơn nữa, dấu hiệu phải được trình bày ở dạng đồ họa để sao cho có thể tái tạo nhằm hai mục đích: nhãn hiệu phải ở dạng để thực hiện việc ghi nhận đăng ký được (bất kể hình thức thiết lập đăng bạ, nghĩa là, các nhãn hiệu phải được ghi nhận trong sổ sách, trong phiếu thư lục hay được nhập vào trong hệ thống máy tính). Chủ sở hữu các quyền có trước phải có cơ hội và khả năng biết về việc có đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu, thường được bảo đảm bằng việc công bố đơn trong một công báo nhãn hiệu hàng hóa.

 

    

Người nộp đơn cũng phải liệt kê những hàng hóa mà nhãn hiệu sẽ đăng ký. Luật nhãn hiệu hàng hóa thường quy định về phân loại hàng hóa nhằm phục vụ việc đăng ký. Tại một số quốc gia, phải làm một đơn yêu cầu riêng đối với mỗi nhóm hàng hóa, trong khi đó tại một số nước khác, chỉ cần một đơn yêu cầu cũng có thể dùng đê đăng ký cho nhiều nhóm hàng hóa.

 

     Một hiệp ước quốc tế rất quan trọng là Thỏa ước Nice về Phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Thỏa ước đã thiết lập một danh mục phân loại quốc tế hàng hóa dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Phần phụ lục của Thỏa ước này liệt kê các nước thành viên của thỏa ước.

 

     Cuối cùng người nộp một hoặc một số loại lệ phí cho việc đăng ký nhãn hiệu. Lệ phí nộp đơn có thể nộp gộp làm một lần, bao gồm tổng cộng các loại phí hoặc  nộp làm nhiều lần (lệ phí nộp đơn, lệ phí phân loại, lệ phí xét nghiệm, lệ phí đăng ký…). Hai hình thức nộp lệ phí trên đều có  ưu điểm và nhược điểm. Một mặt lệ phí thanh toán một lần tỏ ra đơn giản và hiệu quả hơn. Mặt khác, điều này có thể dẫn tới những hậu quả bất hợp lý đối với người nộp đơn khi quyết định rút toàn bộ hay một phần đơn zin đăng ký dùng trong quá trình đăng ký (ví dụ, do có sự phản đối của chủ sở hữu quyền có trước hoặc do những ý kiến từ chối không phản bác được của cơ quan đăng ký). Trong trường hợp như vậy, luật pháp cần phải quy định việc hoàn trả một phần lệ phí đã nộp.

 

                                                                                                                                  Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ


Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung