CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Ngày đăng ký, thời hiệu và gia hạn

     Ngày đăng ký

    

     Nếu chấp thuận đơn đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận cho chủ sở hữu. Độc quyền của chủ sở hữu bắt đầu hiệu lực kể từ ngày đăng ký. Tuy nhiên, quyền ưu tiên sẽ có trước kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Tuy nhiên quyền ưu tiên sẽ có trước kể từ ngày nộp đơn đăng ký. Trong khi tuy đơn xin đăng ký không là cơ sở đầy đủ tiến hành khởi kiện hành vi vi phạm chống lại một quyền có sau đó, song đây phải là cơ sở pháp lý cho thủ tục phản đối. Và quan trọng hơn, ngày nộp đơn đăng ký sẽ mang tính quyết định trong một vụ khiếu kiện sau này. Thời gian cho đến lúc đơn yêu cầu đăng ký được chấp thuận rất khác nhau từ trường hợp này đến trường hợp khác và trong một số trường hợp có thể là rất dài. Một đơn nộp sau có thể vì nhiều lý do có thể được đăng ký sớm hơn (ví dụ như khi đơn nộp trước bị xét nghiệm viên từ chối và cuối cùng chỉ được chấp thuận sau khi khiếu nại, kháng cáo). Rõ ràng chủ sở hữu của đơn vị xin đăng ký nộp sớm hơn phải có quyền ưu tiên so với chủ sở hữu của đơn đăng ký nộp sau.

 

     Thời hiệu và gia hạn

    

     Bởi nhãn hiệu hàng hóa không trao quyền độc quyền để khai thác, do đó không cần phản hạn chế thời hiệu của nhãn hiệu hàng hóa. Song vì các lý do hành chính, luật nhãn hiệu hàng hóa thường quy định thời hạn của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, và văn bằng bảo hộ có thể được gia hạn khi hết thời hạn đó.

     Một trong các lý do áp đặt thời hạn đó là cơ quan đăng ký có thể thu một khoản lệ phí cho việc gia hạn và đây là một nguồn thu cần thiết. Hơn nữa, việc đăng ký nhãn hiệu mà không có thời hạn sẽ dẫn tới tăng một cách không mong muốn số lượng các nhãn hiệu không còn hữu ích cho chủ sở hữu. Thậm chí, nếu không sử dụng, các nhãn hiệu có thể bị loại bỏ khỏi đăng bạ. Song thủ tục này là tốn kém và mất thời gian của các bên hữu quan và không phải luôn thành công.

     Do đó, yêu cầu gia hạn và thanh toán lệ phí gia hạn là cơ hội cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu cân nhắc nhãn hiệu hàng hóa đó có đáng để gia hạn đăng ký không, trong khi nhãn hiệu có thể đã được thay cách thể hiện đồ họa hoặc đã không được sử dụng. Vì lý do này mà lệ phí gia hạn sẽ không thấp, thậm chí có thể cao hơn so với lệ phí đăng ký ban đầu. Tuy nhiên, lệ phí cao quá cũng nên tránh. Trong mọi trường hợp, việc gia hạn sẽ được tiến hành đơn giản bằng việc thanh toán lệ phí, mà không có bất kỳ xét nghiệm nào khác vì các lý do từ chối tuyệt đối hay tương đối. Tất nhiên, chủ sở hữu có thể tiết kiệm chi phí khi làm thủ tục này.

 

                                                                                                                                Theo Cẩm nang sở hữu trí tuệ

 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung