CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Các vấn đề chung về nhãn hiệu chứng nhận và quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận

-          Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu.

-          Điều kiện bảo hộ: tương tự như đối với nhãn hiệu nói chung, nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

-          Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;

-          Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác.

-          Quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận: Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý hoặc đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

-          Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu chứng nhận được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

-          Quản lý nhãn hiệu chứng nhận là các hoạt động của chủ sở hữu nhãn hiệu điều hành, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu của các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng nhãn hiệu.

-          Quyền quản lý nhãn hiệu chứng nhận thuộc về chủ sở hữu nhãn hiệu.

-          Quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận thuộc về tổ chức, cá nhân được chủ sở hữu trao quyền sử dụng.

            Tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nếu đáp ứng

            đầy đủ các điều kiện, yêu cầu quy định tại Quy chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận

            đượcđăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ.

-          Phát triển nhãn hiệu chứng nhận là việc triển khai các hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu về nhãn hiệu chứng nhận và sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, xúc tiến hoạt động thương mại hóa sản phẩm.

 

                                                                                               Trích “Hướng dẫn xây dựng dự án Tạo, quản lý

                                                                          và phát triển nhãn hiệu chứng nhận dùng cho đặc sản của địa phương”

                                                                                                              của Cục sở hữu trí tuệ


 

Ý kiến của bạn


Họ tên Email  Tiêu đề Nội dung