CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Download Flash plug in để xem được Flash
Sứ mệnh

Công ty là Trung tâm liên kết giữa các viện nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý với các doanh nghiệp… trong việc thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về nghiên cứu khoa học, công nghệ, sở hữu trí tuệ và các sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao…

CÁC TIN TIẾP THEO

Tầm nhìn

Sự khác biệt của VINAINTECH chính là phương thức kinh doanh. Chúng tôi luôn coi sức mạnh của Bạn cũng là sức mạnh của Chúng tôi; tiềm năng của Bạn cũng là tiềm năng của Chúng tôi; trách nhiệm, nghĩa vụ của Bạn cũng chính là trách nhiệm, nghĩa vụ của Chúng tôi…