CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Download Flash plug in để xem được Flash
Vai trò của nhân dân trong việc thực hiện quyền lực chính trị

Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, là lực lượng quyết định quá trình cải biến xã hội.

CÁC TIN TIẾP THEO

Đi tìm hướng phát triển cho Việt Nam

Chúng ta tuyên bố xây dựng kinh tế thị trường định hướng XNCN. Không sai, nhưng bây giờ phải rạch ròi, thị trường là thế nào và định hướng XHNC là thế nào?

Đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền nền kinh tế thị trường

Trong thời gian qua, Đảng ta có nhiều nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước, về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Song, năng lực quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước ta chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới.

Dấu ấn kinh tế - xã hội 2014: Ba đột phá chiến lược

Việc thực hiện hiệu quả ""ba đột phá chiến lược"" chính là dấu ấn chủ đạo trong bức tranh chung về kinh tế - xã hội Việt Nam 2014 theo tinh thần của Nghị quyết 01 vừa được Chính phủ ban hành.

Cải cách thể chế, phát huy quyền làm chủ của dân

Cả ba trụ cột nhà nước pháp quyền - kinh tế thị trường - quyền làm chủ của nhân dân đều đã được Hiến pháp ghi nhận và tới đây phải quyết liệt triển khai.

Tổng Bí thư làm việc với tỉnh Thừa Thiên-Huế

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế cần khai thác và phát huy tối đa các lợi thế để thực hiện mục tiêu đưa Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Sau 30 năm đổi mới: 8 “nút thắt” lớn cần tháo gỡ

Việt Nam luôn đối diện với nhiều bài toán khó khăn trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong quá trình đó, Việt Nam đã bộc lộ Bản lĩnh và tỏa sáng Trí tuệ của mình với 8 bài học nổi bật để ổn định và phát triển ngày càng bền vững hơn…

Phân biệt Tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người với Thu nhập bình quân đầu người

NDĐT - Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người là hai trong số 350 chỉ tiêu thống kê quốc gia do Tổng cục Thống kê công bố. Giá trị của hai chỉ tiêu này có xu hướng tăng liên tục qua các năm từ năm bắt đầu thời kỳ đổi mới đến nay. Hai chỉ tiêu thống kê này được sử dụng ngày càng nhi...

Vai trò kinh tế hợp tác trong xây dựng nông thôn mới

Sau bốn năm, từ chủ trương, đường lối đến thực tiễn cuộc sống, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đã trở thành phong trào sâu rộng, được hưởng ứng rộng khắp trong cả nước, là điểm tựa vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội (KT-XH) khu vực nông thôn. Các hợp tác xã nông nghiệp, dị...

Ban hành Điều lệ mẫu của công ty TNHH Nhà nước một thành viên

Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu vừa được Chính phủ ban hành.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Những động lực mới cho việc thúc đẩy cổ phần hóa DNNN

Có lẽ chưa bao giờ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (CPH DNNN) lại được đề cập với tinh thần quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ, đột phá như hiện nay; theo đó, được xác định từ nhận thức đến cơ chế chính sách, đối tượng, lộ trình, trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2014,...

Năm 2014: Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Những dấu hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô đang khiến năm 2014 trong đánh giá của doanh nghiệp có thêm nhiều mầu sáng. Thậm chí, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam còn khẳng định, doanh nghiệp Việt Nam đang nắm trong tay cơ hội để chuyển đổi và tìm lại sự năng động của chính mình.

Ổn định vĩ mô, tạo động lực cho 2014

Góc nhìn của nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong năm 2014...

Ba việc lớn của nền kinh tế

Sự trườn bò về tăng trưởng kinh tế năm 2013 được nhận diện dưới các góc độ khác nhau...
Trang  12345