CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ QUẢN LÝ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
 Chào mừng bạn đến với website Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam
Lĩnh vực kinh doanh
Máy và thiết bị công nghiệp
Dây cáp điện
Liên kết website
Đối tác
Download Flash plug in để xem được Flash

Mobil 10W-40


- Độ nhớt: SAE 0W-40 - Chất lượng: API SM/CF & ACEA A3/B3 & A3/B4 - Bao bì: Bình 1.0 Lít, 4.0 Lít & Drum 208 Lít

Mobil 10W-40 được khuyến nghị cho tất cả các loại xe hiện đại, đặc biệt các động cơ tuabin nạp hiệu suất cao, động cơ xăng nạp & động cơ phun nhiên liệu đa van điêzen ở xe hành khách, SUV, tải nhẹ & tải lớn.

 Mobil 10W-40 đặc biệt phù hợp cho điều kiện cực cao mà dầu thường không thể thực hiện được.

Mobil 1 không được khuyến nghị cho động cơ xe 2 thì hoặc động cơ hàng không, ngoại trừ được nhà sản xuất chấp thuận.