Menu

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Nghiên cứu, Ứng dụng và Quản lý Khoa học Công nghệ Trí tuệ Việt Nam (Vinaintech) được thành lập từ ngày 28 tháng 9 năm 2006. Trải qua 14 năm xây dựng, tồn tại và phát triển, Công ty đã không ngừng cố gắng vươn lên cùng với sự phát triển của Đất nước.

Vinaintech với sứ mệnh là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đã tập hợp nhiều nhà khoa học ở các trường đại học, viên nghiên cứu, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý, kinh tế, xã hội và các lĩnh vực công nghệ khác nhau. Hoạt động then chốt của Vinaintech là nghiên cứu khoa học và phát triển thương hiệu. Bên cạnh đó Vinaintech thực hiện chuyển giao công nghệ, kinh doanh các sản phẩm như dầu nhờn, mỡ bôi trơn, dây cáp điện, máy móc và thiết bị công nghiệp …

Mục tiêu đến năm 2030 là trở thành Doanh nghiệp khoa học công nghệ của hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg
0912181539