Menu

Mobil 10W-40

Tên sản phẩm:

Mobil 10W-40

Tóm tắt:

- Độ nhớt: SAE 0W-40 - Chất lượng: API SM/CF & ACEA A3/B3 & A3/B4 - Bao bì: Bình 1.0 Lít, 4.0 Lít & Drum 208 Lít Mobil 10W-40 được khuyến nghị cho tất cả các loại xe hiện đại, đặc biệt các động cơ tuabin nạp hiệu suất cao, động cơ xăng nạp & động cơ phun nhiên liệu đa van điêzen ở xe hành khách, SUV, tải nhẹ & tải lớn. Mobil 10W-40 đặc biệt phù hợp cho điều kiện cực cao mà dầu thường không thể thực hiện được. Mobil 1 không được khuyến nghị cho động cơ xe 2 thì hoặc động cơ hàng không, ngoại trừ được nhà sản xuất chấp thuận.

Giá:

10 đ

Thông tin sản phẩm

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg
0912181539