Menu

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu-Mỹ nghiên cứu, chế tạo Hexacopter

Hexacopter được cán bộ nghiên cứu của Trung tâm thiết kế, chế tạo với các tính năng cơ bản: Chuyển chế độ bay linh hoạt từ tự động sang bằng tay và ngược lại; Xoay và điều hướng chủ động; Tự động cân bằng, giữ độ cao và hạ cánh.

Hexacopter được cán bộ nghiên cứu của Trung tâm thiết kế, chế tạo với các tính năng cơ bản: Chuyển chế độ bay linh hoạt từ tự động sang bằng tay và ngược lại; Xoay và điều hướng chủ động; Tự động cân bằng, giữ độ cao và hạ cánh.

Một số hình ảnh về drone:

Drone thử nghiệm

Quá trình bay thử nghiệm

Cán bộ của Trung tâm Âu Mỹ và cộng sự

Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu-Mỹ

Các bài viết khác

Đối tác chiến lược

/Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/evn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/pvn.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/vinacomin.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/sokhcnhn.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/vuonggia.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/sbic.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/thachban.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/logo.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/logokontum.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bogtvt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/bonnvptnt.png /Resources/MenuImg/2020/08/19/botnvmt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/19/cuchtt.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/ninhbinh.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/kontum.png /Resources/MenuImg/2020/08/21/hanam.jpg /Resources/MenuImg/2020/08/21/laocai.jpg
0912181539